ขึ้น
Exness มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก และสุดยอดนักเตะ คริสเตียโน โรนัลโด้
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองเงินทุนลงทุนนั้นการเลือกบริษัทสำหรับเป็นคู่ค้าระยะยาวนั้นเทรดเดอร์มืออาชีพควรพิจารณาไม่เพียงแต่เงื่อนไขการซื้อขายบางอย่างของบริษัทเท่านั้นแต่ยังต้องพิจารณาในเรื่องเอกสารที่ยืนยันว่าการประกอบกิจการของบริษัทนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือไม่และบริษัทได้ปฏิบัติตามาตรฐานทางการเงินที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากลหรือไม่

ใบอนุญาตของ Exness กรุ๊ป

 

ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA)

Exness (UK) Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority และเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 730729 ให้สามารถนำเสนอการซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ในการลงทุนซื้อขายอ้างอิงหลายรูปแบบ Exness (UK) Ltd เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์  www.exness.uk

Financial Conduct Authority (FCA) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและตลาดการเงินในสหราชอาณาจักร ทั้งยังเป็นองค์กรกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบางแห่งที่หน่วยงานนี้กำกับดูแลอีกด้วย

Exness (UK) Ltd ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในฐานะบริษัทเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ภายใต้กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิก European Economic Area (EEA) อื่นๆ

 

ได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC)

Exness (Cy) Ltd ได้รับอนุญาตและควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC) ให้สามารถนำเสนอการซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่มากับผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ได้ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 178/12 Exness (Cy) Ltd เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.exness.eu

CySEC เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทที่ให้บริการการลงทุนในไซปรัส และเป็นสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งยุโรป (ESMA)

Exness (Cy) Ltd ปฏิบัติตามกฎหมาย Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets ปี 2007 มาตรา 144 (I)/2007 โดยออกเป็นกฎระเบียบ Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) ควบคุมการให้บริการด้านตราสารทางการเงินในเขตเศรษฐกิจยุโรป

Exness (Cy) Ltd เป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทนนักลงทุน ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองดูแลลูกค้าที่มีสิทธิ์ร้องเรียนและจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีที่สมาชิกของกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน

การลงทะเบียนในกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรปของ Exness (Cy) Ltd

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, เยอรมนี

BaFin ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการบริการการเงินในเยอรมนีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานะและหน้าที่การทำงานของ BaFin ได้นิยามไว้ใน "กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการกำกับการเงินรัฐบาลกลาง" "กฎหมายแห่งสมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร" และกฎหมายพิเศษอื่นๆ เมื่อดำเนินการกำกับดูแลธนาคารและบริษัทลงทุนต่างๆ นั้น BaFin ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางแห่งเยอรมนี

AFM – Netherlands Authority For the Financial Markets, เนเธอร์แลนด์

AFM ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแทนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลนี้ได้กำกับดูแลในตลาดการเงินส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมด AFM สังกัดกระทรวงการคลังแต่ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลแบบเอกเทศ

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, สเปน

CNMV เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหารของรัฐบาล รับผิดชอบด้านการควบคุมตลาดการเงินของสเปน เป็นองค์กรอิสระ สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของสเปน ในระหว่างปี 1998 - 2002 ได้ทบทวนในอำนาจและความรับผิดชอบของ CNMV นั้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งทำไปสู่การพัฒนาอีกระดับในตลาดการเงินต่างๆ ที่รวมถึงมาตรการการคุ้มครองนักลงทุน

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, อิตาลี

CONSOB เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอิตาลีที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนของ Borsa Italiana CONSOB ได้ก่อตั้งในปี 1974 เข้าควบคุมดูแลในหน้าที่บางอย่างของกระทรวงการคลัง ในเบื้องต้นนั้นภารกิจของหน่วยงานนี้คือเน้นการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก อำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ได้เติบโตขยายออกไปมากขึ้นตามกาลเวลา

FI – Finansinspektionen สวีเดน

Finansinspektionen เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของรัฐบาลสวีเดน รับผิดชอบด้านกฎหมายข้อบังคับทางการเงิน ขอบเขตของการควบคุมของหน่วยงานนี้คือ การกำกับดูแล การควบคุม และการแก้ไขข้อขัดแย้งในตลาดการเงิน หน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงการคลังของสวีเดน ได้ก่อตั้งในปี 1991 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการกำกับดูแลด้านการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์และกิจการด้านประกัน

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, โปแลนด์

Komisja Nadzoru Finansowego เป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลตลาดการเงินในโปแลนด์ ได้สร้างขึ้นในปี 2006 ก่อนปี 2008 คณะกรรมการได้เข้ากำกับดูแลในกิจการบริษัทประกันภัย กองทุนบำเน็จบำนาญ ตลาดทุน และกลุ่มบริษัทการเงินต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2008 นั้นคณะกรรมการชุดนี้ได้รับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการกำกับดูแลด้านการธนาคารและกำกับดูแลการดำเนินงานการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

host www.exness.co.id | env production