ขึ้น
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองเงินทุนลงทุนนั้นการเลือกบริษัทสำหรับเป็นคู่ค้าระยะยาวนั้นเทรดเดอร์มืออาชีพควรพิจารณาไม่เพียงแต่เงื่อนไขการซื้อขายบางอย่างของบริษัทเท่านั้นแต่ยังต้องพิจารณาในเรื่องเอกสารที่ยืนยันว่าการประกอบกิจการของบริษัทนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือไม่และบริษัทได้ปฏิบัติตามาตรฐานทางการเงินที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากลหรือไม่

Exness ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดเพื่อประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน นอกจากนี้ Exness ยังจัดอยู่ในองค์กรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่รับรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและการกำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทการเงินต่างๆ และปกป้องผลประโยชน์ของเทรดเดอร์

ได้รับอนุญาตจาก CySEC

 

Licensed by Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Exness (Cy) Ltd is authorized and regulated by the CySEC with license number 178/12 to offer Contracts For Difference (CFDs) in various underlying products. Exness (Cy) Ltd operates the website of www.exness.eu.

The CySEC is the supervisory and regulatory authority for investment services firms in Cyprus. CySEC is a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA).

Exness (Cy) Ltd complies with the Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 Law 144 (I)/2007, the transposition of the European Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Cyprus.

Exness (Cy) Ltd is a member of the Investor Compensation Fund, which serves to protect and secure the claims of covered clients and provide them with compensation in instances where the member of the Fund cannot meet its financial obligations.

การจดทะเบียน

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, เยอรมนี

BaFin ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการบริการการเงินในเยอรมนีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานะและหน้าที่การทำงานของ BaFin ได้นิยามไว้ใน "กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการกำกับการเงินรัฐบาลกลาง" "กฎหมายแห่งสมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร" และกฎหมายพิเศษอื่นๆ เมื่อดำเนินการตรวจสอบธนาคารและบริษัทลงทุนต่างๆ นั้น BaFin ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางแห่งเยอรมนี

AFM – Netherlands Authority For the Financial Markets, เนเธอร์แลนด์

AFM ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแทนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลนี้ได้กำกับดูแลในตลาดการเงินส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมด AFM สังกัดกระทรวงการคลังแต่ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลแบบเอกเทศ

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, สเปน

CNMV เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหารของรัฐบาล รับผิดชอบด้านการควบคุมตลาดการเงินของสเปน เป็นองค์กรอิสระ สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของสเปน ในระหว่างปี 1998 - 2002 ได้ทบทวนในอำนาจและความรับผิดชอบของ CNMV นั้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งทำไปสู่การพัฒนาอีกระดับในตลาดการเงินต่างๆ ที่รวมถึงมาตรการการคุ้มครองนักลงทุน

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, อิตาลี

CONSOB เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอิตาลีที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนของ Borsa Italiana CONSOB ได้ก่อตั้งในปี 1974 เข้าควบคุมดูแลในหน้าที่บางอย่างของกระทรวงการคลัง ในเบื้องต้นนั้นภารกิจของหน่วยงานนี้คือเน้นการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก อำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ได้เติบโตขยายออกไปมากขึ้นตามกาลเวลา

FI – Finansinspektionen สวีเดน

Finansinspektionen เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของรัฐบาลสวีเดน รับผิดชอบด้านกฎหมายข้อบังคับทางการเงิน ขอบเขตของการควบคุมของหน่วยงานนี้คือ การกำกับตรวจสอบ การควบคุม และการแก้ไขข้อขัดแย้งในตลาดการเงิน หน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงการคลังของสวีเดน ได้ก่อตั้งในปี 1991 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการกำกับดูแลด้านการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์และกิจการด้านประกัน

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, โปแลนด์

Komisja Nadzoru Finansowego เป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลตลาดการเงินในโปแลนด์ ได้สร้างขึ้นในปี 2006 ก่อนปี 2008 คณะกรรมการได้เข้ากำกับดูแลในกิจการบริษัทประกันภัย กองทุนบำเน็จบำนาญ ตลาดทุน และกลุ่มบริษัทการเงินต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2008 นั้นคณะกรรมการชุดนี้ได้รับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบดูแลด้านการธนาคารและกำกับดูแลการดำเนินงานการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

Loading nanoRep Website Conversion Solution
host www.exness.co.id | env production